top of page

Zásady ochrany osobních údajů

V salonu Golden Beauty (dále jen "Salon"), který provozuje Marina Konstantinová, IČ: 17896428, se zavazujeme chránit vaše soukromí a osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, které nám poskytujete při využívání našich kosmetických a kadeřnických služeb.


1. Sběr osobních údajů
Sbíráme a zpracováváme následující typy osobních údajů:

 • Kontaktní údaje: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 • Demografické údaje: věk, pohlaví.

 • Informace o zdraví a kráse: preference týkající se služeb, alergie, citlivost pokožky a další informace relevantní pro poskytování služeb.

 • Platební údaje: údaje o platbách za služby, číslo kreditní karty (v případě potřeby).

2. Použití osobních údajů
Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

 • Poskytování služeb: ke sjednání a realizaci schůzek, poskytování kosmetických a kadeřnických služeb.

 • Komunikace: k zasílání potvrzení rezervací, připomínek a důležitých informací souvisejících s našimi službami.

 • Marketing: k zasílání novinek, speciálních nabídek a propagačních materiálů (pokud k tomu dáte souhlas).

 • Zlepšení služeb: k analýze zpětné vazby a zlepšení našich služeb.

3. Sdílení osobních údajů
Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou následujících případů:

 • Poskytovatelé služeb: třetí strany, které poskytují služby naším jménem (např. IT poskytovatelé, zpracovatelé plateb), jsou vázány smluvními povinnostmi týkajícími se ochrany osobních údajů.

 • Zákonné povinnosti: pokud jsme povinni sdílet vaše údaje podle platných zákonů nebo na základě právních požadavků.

4. Ochrana osobních údajů
Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením nebo zneužitím. 


5. Doba uchovávání údajů
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou příslušnými zákony.


6. Vaše práva
Máte právo:

 • Přístup: požádat o přístup k vašim osobním údajům a získat jejich kopii.

 • Oprava: požádat o opravu nepřesných nebo neúplných údajů.

 • Výmaz: požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud nejsou nadále potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

 • Omezení zpracování: požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností.

 • Námitka: vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

 • Přenositelnost údajů: požádat o přenos vašich údajů k jinému poskytovateli služeb.

7. Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na:

 • E-mail: info@goldenbeauty.cz

 • Telefon: +420 777 785 459

 • Adresa: Golden Beauty, Hartigová 1842/131, Praha 3, 130 00

 • Provozovatel: MARINA KONSTANTINOVA, IČ: 17896428

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste byli informováni o případných změnách.


Datum poslední aktualizace: 4.01.2023


Tento dokument reflektuje obecné postupy a požadavky na ochranu osobních údajů. Doporučujeme však konzultovat s právním odborníkem, aby byly zohledněny veškeré specifické legislativní požadavky vaší oblasti.

bottom of page