top of page

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi salonem Golden Beauty, který provozuje Marina Konstantinová, IČ: 17896428 (dále jen „Salon“) a jeho zákazníky (dále jen „Zákazník“).

2. Rezervace a zrušení termínu

2.1 Rezervace termínu lze provést telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím online rezervačního systému na webových stránkách Salonu.

2.2 Zrušení nebo změnu termínu je nutné provést nejpozději 24 hodin předem. V případě pozdějšího zrušení si Salon vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny objednané služby.

3. Ceny a platby

3.1 Ceny za služby jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách Salonu a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

3.2 Platby lze provádět v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem.

4. Reklamace a vrácení peněz

4.1 V případě nespokojenosti se službou má Zákazník právo podat reklamaci do 7 dnů od poskytnutí služby.

4.2 Pokud bude reklamace shledána oprávněnou, Salon nabídne Zákazníkovi bezplatnou opravu služby nebo vrácení peněz.

5. Zdravotní stav a kontraindikace

5.1 Zákazník je povinen informovat personál Salonu o jakýchkoli zdravotních problémech, alergiích nebo jiných kontraindikacích před začátkem procedury.

5.2 Salon nenese odpovědnost za jakékoliv zdravotní komplikace vzniklé v důsledku zatajování zdravotního stavu Zákazníka.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Salon se zavazuje chránit osobní údaje Zákazníků v souladu s platnými právními předpisy.

6.2 Osobní údaje Zákazníků budou použity výhradně pro účely poskytování služeb a nebudou poskytnuty třetím stranám bez předchozího souhlasu Zákazníka.

7. Provozní doba

7.1 Provozní doba Salonu je uvedena na webových stránkách Salonu. Salon si vyhrazuje právo na změnu provozní doby.

7.2 Služby mimo standardní provozní dobu mohou být poskytovány na základě individuální dohody.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Salonu.

8.2 Salon si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Změny budou zveřejněny na webových stránkách Salonu a vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění.

8.3 Při využívání služeb Salonu se Zákazník zavazuje dodržovat tyto Podmínky.

Datum účinnosti: 04.01.2023

Golden Beauty Salon

Provozovatel: Marina Konstantinová, IČ: 17896428

Hartigova 131/1842, Žižkov, Praha

Telefon: +420 777 785 459

E-mail: info@goldenbeauty.cz

bottom of page